Många elbilar delar på en laddenhet med ChargeNodes laddteknik

ChargeNode Home separerar all känslig elektronik från ladduttageet. Foto: ChargeNode

Laddmöjlighet i bostaden har snabbt blivit ett krav för många som byter bostad. Elbilsladdning har gått från att vara en innovation till att bli en etablerad värdedrivare som ökar värdet på bostadsrätter med laddmöjlighet. Brf The Village med 226 lägenheter och Brf The Village 2 med 154 lägenheter är två av många föreningar som insett vikten av elbilsladdning och som nu med ChargeNode skapar en av Sveriges största privata laddplatser. The Village valde att göra en strukturerad upphandling där några av Sveriges ledande laddsystemsleverantörer deltog. Utvärderingskriterier var bland annat krav på skalbarhet, service, plattform och styrning.

– Att valet föll på ChargeNode var enkelt när vi började jämföra med övriga laddsystem. Deras lösning ger vår förening många fördelar då ChargeNode använder standardkomponenter med lång livslängd och hög driftsäkerhet vilket ger oss ett betydligt lägre drift- och underhållskostnad över tid jämfört med andra lösningar, säger Rickard Dahlstrand, Ordförande i Brf The Village.

Traditionella laddboxlösningar innehåller elkomponenter som ofta bara skyddas av en plastkåpa. Med yttre påverkan såsom fukt, korrosion och temperaturskillnader kan därför livslängd påverkas avsevärt. ChargeNodes laddteknik bygger istället på en helt banbrytande teknik där alla elkomponenter skyddas centralt i ett rejält elskåp med högsta IP-klassning. Med minst 20 års beräknad livslängd kan ChargeNode därför leverera en driftsäker lösning med lång avskrivningstid och låg totalkostnad över livslängd, vilka var avgörande faktorer för the Village.

En elbil behöver sällan laddas mer än 1-3 timmar men står ofta parkerad betydligt längre. Med traditionella laddboxar och stolpar blir utnyttjandgraden därför låg. ChargeNodes patentsökta laddteknik innebär istället att många elbilar delar på en centraliserad laddenhet. Lösningen skapar diskreta laddplatser där endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser. Med smart mjukvara fördelas laddning ut så att alla bilar får den laddning som de behöver. På så sätt utnyttjar man tillgänglig effekt på ett mycket smartare sätt än att sätta laddboxar på varje p-plats.

– ChargeNodes tekniska plattform erbjuder vår förening bättre funktionalitet samtidigt som den kräver betydligt lägre tillgänglig effekt jämfört med de andra laddlösningar som vi utvärderat, avslutar Rickard Dahlstrand.