Mammoet utför spektakulärt brolyft i USA

Brolyftet är det tyngsta som någonsin utförts i USA från flytande plattform. Foto: Mammoet

Mammoet och Flatiron Construction har framgångsrikt ha slutfört harbetet med huvudspannet  på Wellsburg Bridge som förbinder Wellsburg, West Virginia och Brilliant i Ohio, USA. Brolyftet är det tyngsta som någonsin utförts i USA från flytande plattform.

Mammoets föreslagna tekniska lösning använde sitt Mega Jack-system för att med domkraft lyfta och installera Wellsburg Bridge, som väger 3 870 ton. Broens totala längd är mer än 252 meter. Mammoet var den utvalda entreprenören baserat på sin expertis och erfarenhet av tunga lyft från flytande plattformar.

x

Wellsburg Bridge väger 3 870 ton. Foto: Mammoet

Mammoets Mega Jack-lösning gav minsta störning för fartyg på floden eftersom arbetet kunde slutföras på två dagar. En alternativ metod skulle ta minst två veckor. Detta var första gången Mega Jack 5200-systemet användes på en pråm,och första gången systemet av denna typ och kapacitet användes i USA.

Mammoet mobiliserade åtta Mega Jack 5200-torn och åtta 500 ton linlyft och installerade utrustningen på fyra förberedda pråmar i New Orleans, Louisiana, och påbörjade funktionstestning av systemet. Flatiron Construction körde pråmarna till Wellsburg, West Virginia, där Mammoet sedan tog över med sin Mega Jack-system.

x

Mammoet lyfte upp bron med totalt sex domkraftbalklager. Foto: Mammoet

Mammoets uppsättning lyftdom bestod av totalt 18 domkraftsbalklager för att täcka up för alla möjliga vattennivåer under utförandet. I slutändan utjämnades lasten totalt 15 domkraftsbalklager monterade på sex torn och 16 domkraftbalklager på de andra två tornen.

Prognostiserade väderförhållanden föranledde ett beslut att påskynda schemat och slutföra full float in och lyftoperation på en dag istället för två som ursprungligen planerat. Med säkerhet som högsta prioritet genomförde Mammoet jobbet enligt schemat på en dag utan problem. Mammoet använde sina globala tekniska resurser och världens mest omfattande utrustning för tunga lyft för att säkerställa att man kunde leverera rätt expertis, på rätt plats, vid rätt tidpunkt.