AFRY tar uppdraget att ta fram vägplan för projekt på E4

E4 Arlanda - Glädjen utbyggnad till tre körfält. Foto: Trafikverket

Hållbarhet och trafiksäkerhet är ledord när Trafikverket tilldelar Afry uppdraget att ta fram en vägplan för Projekt E4, Trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda

Uppdraget värderas till cirka 35 miljoner kronor. Den aktuella vägsträckan är regionalt viktig, men är hårt belastad med mycket köbildning. Resultatet av arbetet kommer att innebära att antalet körfält utökas och ett intelligent transportsystem möjliggörs.

Arbetet omfattar områden med både höga natur- och kulturvärden och det finns ett identifierat behov av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och minska miljö- och hälsopåverkan.

Afry kommer också att planera för att samtliga åtgärder kan genomföras med två körfält öppna i vardera riktningen och med minsta möjliga trafikpåverkan samt med bibehållen trafiksäkerhet under byggtiden.  

− Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an. Vi är stolta över att vårt erbjudande är komplett, med kompetens inom samtliga aktuella teknikområden, något som är viktigt i komplexa projekt, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, Afry