Sjukhusfartyget Global Mercy lämnar varvet i Kina

Sjukhusfartyget Global Mercy redo att tas i bruk. Foto: Stena RoRo

Stena RoRo projektleder byggnationen av Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg. Efter flera års byggnation på varvet Tianjin Xingang i norra Kina har nu det avslutande testet, den officiella provturen, genomförts med gott resultat. Till sommaren blir det leverans från varvet och sedan går jungfruresan till Antwerpen i Belgien där delar av besättningen ansluter och den medicinska utrustningen kompletteras. Därefter blir det ett besök i Rotterdam och sedan är Global Mercy redo för sitt första viktiga uppdrag i västra Afrika.

Stena RoRo bygger Global Mercy på uppdrag av den internationella välgörenhetsorganisationen Mercy Ships, som erbjuder gratis, livsförvandlande sjukvård till människor i några av världens fattigaste länder.

x

I Belgien kompletteras den medicinska utrustningen. Foto: Stena RoRo

Projektet inleddes år 2013 och Stena RoRo ansvarar för design, kontrakt och genomförande. Byggnationen är unik i sitt slag och ställer stora och specifika krav på såväl utformning som layout beroende på de särskilda behov som sjukhusverksamheten medför. Ombord finns operations- och sjukhussalar och allt som behövs för både inneliggande patienter och de som arbetar ombord, inklusive skolor och förskolor för arbetande volontärers barn.

Provturen, som Global Mercy just genomgått  innebär att fartygets system och funktioner, såsom motorprestanda och bränsleförbrukning, navigations- och radioutrustning, manövrerbarhet och säkerhetssystem, testas under flera dagar ute till havs.
x

Global Mercy också med förstklassiga utbildningsfaciliteter inklusive utrustning för VR-användning. Foto: Stena RoRo

– Sjukhusverksamheten som ska bedrivas på Global Mercy innebär utökade krav på till exempel god ventilation och minimering av vibrationer. Detta kontrollerades också och hon fick godkänt på alla punkter, säger Per Westling, vd för Stena RoRo.

Stena RoRo har utgått från ett koncept för passagerar- och fraktfartyg för internationella resor i den så kallade RoPax-klassen. Konceptet har modifierats till ett rent passagerarfartyg med sjukhusverksamhet. Global Mercy kommer att ha sex operationssalar, 200 sjukhussängar, laboratorium, patientmottagning och ögon- och tandvårdskliniker. Totalt kommer hon att kunna hysa 950 personer varav 641 utgör besättning.

xEtt team på upp till 16 personer har varit stationerade på varvet Tianjin Xingang. Foto: Stena RoRo

– Vi har sedan några år varit ett team på upp till 16 personer, som varit stationerade på varvet Tianjin Xingang. Teamet har blandade nationaliteter och en del av jobbet har varit att jämka mellan de olika kulturerna. En viktig uppgift har varit att övervaka att fartyget byggs enligt specifikationen. För det här varvet är det första gången man bygger den här typen av fartyg, som kan jämföras med ett kryssningsfartyg. Vi har jobbat hårt med att upprätthålla standarden, något som gått väldigt bra och vi är mycket nöjda med samarbetet med varvet, säger projektledare och sitemanager Rikard Olsson, som i stort sett sedan 2016 varit på plats med sin familj vid varvet i Kina.