Kraftiga störningar på den globala marknaden för vägmaterial

Materialbrist har lett till kraftiga prisökningar på vägmaterial. Arkivbild

De senaste månaderna har marknadssituationen för råvaror som används för tillverkning av vägmarkeringsmaterial och väg- och broräcken upplevt kraftiga störningar på den globala marknaden. Det innebär svårigheter att få tag på material som krävs till våra svenska vägar.

Den snabba utvecklingen innebär risker för förseningar i leveranser och höjda priser, menar Per-Erik Eriksson, företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen och Göran Fredriksson, företrädare för Svenska Väg och Broräckesföreningen i ett gemensamt uttalande.

– Materialbristen har också lett till kraftiga prisökningar på ingående komponenter till vägmarkeringsmaterial och i vissa fall har priserna vissa råmaterial ökat med flera 100 procent bara de senaste månaderna, säger Per-Erik Eriksson från Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

Statistiska centralbyrån räknar månadsvis på index för branschen: Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen räknar med att genomsnitt på index stiger med 7 procent respektive 5 procent på helåret jämfört med 2020 på vägmarkeringsmaterialet respektive entreprenadindex. Om uppskattningen stämmer så kommer de högsta månadsindex och årsindex att noteras sedan dessa blev implementerade 2011.

– En återgång till en mer normal leveranssituation är inte trolig under innevarande år, säger Per-Erik Eriksson från Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

Frågan kring materialbrist har också uppmärksammats av den europeiska branschorganisation European Road Federation. De poängterar att på internationell nivå finns starka störningar i den globala produktionen av viktiga råvaror för vägindustrin såsom bindemedel, hartser och titandioxid som är nödvändiga för tillverkning av vägmarkeringsmaterial. Detta bidrar till brist på materialleveranser som genererar betydande förseningar i den globala leveranskedjan.

– Vi ser en ökad risk att vissa bolag kommer att slås ut eller upphöra med denna typ av produkt på den svenska marknaden, om inte en konstruktiv dialog och justeringar i prisnivåer från beställarsidan görs under innevarande säsong, avslutar Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson