Skanska får uppdrag vid Slussen i Stockholm

Nya Slussen. Arkivbild. Illustration: Foster + Partners

Exploateringskontoret vid Stockholms stad har tilldelat Skanska uppdraget att genomföra stomkompletteringsarbeten för Slussens nya bussterminal i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 620 miljoner kronor.

Entreprenaden inne i den blivande nya bussterminalen vid Slussen avser stomkomplettering inklusive betong- och konstruktionsarbeten för den färdiga bussterminalen.

Byggstart beräknas ske 1 juni 2021, och arbetet ska vara avslutat den 31 augusti 2023.

Skanska genomför sedan tidigare fyra entreprenader vid Slussen. Dessa omfattar bland annat själva slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kajer- och förstärkningsarbeten samt arbeten med den handelsplats som byggs under Katarinavägen på Södermalm.