Parans levererar till tunnelprojekt i Holland

Infarterna i Rijnlandstunneln får Parans naturliga ljus i inkörningszonen. Foto: Parans

Parans och det internationella konsortiet Comol5 har ett avtal för att leverera SP4 system till ett innovativt infrastrukturprojekt där slutkunden är provinsen Zuid-Holland. Parans kommer att leverera produkter löpande under 2021 enligt överenskommen tidsplan. Den första delleveransen är avklarad. Det totala ordervärdet är 17 miljoner kronor.

– Vi är glada att ha börjat leverera till detta stora infrastrukturprojekt. Detta kommer att generera intäkter för Parans successivt under året.  Kunden kommer att lagerhålla utleveranserna till dess att vi börjar installera i oktober månad. Vi kommer parallellt att utbilda kunden för att de ska kunna hantera en del av installationen själva. Vår del  av installationen beräknas bli klar i december 2021, säger Helen Forsling, vd på Parans.

Båda infarterna i Rijnlandstunneln kommer att ha Parans naturliga ljus i inkörningszonen. Detta projekt är strategiskt viktigt och visar på stark innovation då SP4 systemet leder solljuset till tun-neln på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det minimerar risken för ”svarta hål” och därigenom säkerställer bästa möjliga säkerhet för vägtrafiken.

En av medlemmarna i projektgruppen var en av toppfinalisterna i den rikstäckande tävlingen ”The Challenge Engineering” för Rijnlandstunnelprojektets innovativa design detta till stor del tack vare Paranssystemets förmåga att leda ljuset djupt in i tunneln. Parans är stolta att kunna bidra med detta och ser projektet som ett referensprojekt för framtida kunder.