Marieholmstunneln nominerad till Årets Bygge

Marieholmstunneln nomineras till Årets Bygge 2021. Foto: Kasper Dudzik

Marieholmstunneln under Göta älv är unik redan genom att vara en sänktunnel - en ovanlig lösning Sverige. Dessutom har få sänktunnlar byggts med så tuffa förutsättningar - med strömmande vatten, saltvattenkilar och så mycket som 100 meter lera på sina ställen. 

Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2021 av tidningen Byggindustrin. Det är de 18 bästa byggprojekten i Sverige, slutförda under 2020, som gör upp om titeln.

Nomineringen motiveras så här:

"Marieholmstunneln byggs för att avlasta den drygt 50-åriga Tingstadstunneln och ska säkerställa trafikflödet mellan Hisingen och fastlandet. Sex och ett halvt år har det tagit att med anläggandet av torrdockor på vardera sidan av Göta Älv och i dockan på Marieholm gjuta de tre tunnelelementen och dra ut dem ett och ett för att sänka dem och koppla ihop dem med tunnelmynningen på andra sidan för att sedan pumpa in en sandbädd under."