Isbrytarsäsongen i full gång

Sjöfartsverkets fem statsisbrytare är nu i drift. Foto - Agne Hörnestig / Sjöfartsverket

Den svenska isbrytarsäsongen är i full gång sedan en dryg månad tillbaka och samtliga av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare är nu i drift. Detta till följd av den senaste tidens kyla och snabba väderomslag, vilket lett till att delar av Bottenviken och Norra Kvarken nu är isbelagda.

– Efter en något trevande decembermånad är isbrytarsäsongen nu i full gång. Den senaste månadens snabba väderomslag med snö och kyla har bidragit till att isen vuxit till sig på flera håll längs med den svenska kusten, säger Anders Dahl, chef för isbrytningen vid Sjöfartsverket.

Sedan början av januari månad råder det högsäsong inom Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet, och samtliga av de fem statsisbrytarna Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer är nu i drift. Hittills under 2021 har Sjöfartsverket genomfört ett femtiotal assistansuppdrag mot olika handelsfartyg på väg in och ut från landets nordligaste hamnar.

– Det är viktigt att komma ihåg att isbrytarna utgör en samhällsviktig resurs. Utan dem skulle de norrländska hamnarna tvingas hålla stängt i upp emot 130 dagar om året. Något som i sin tur skulle drabba svenskt näringsliv hårt eftersom att hela nio av tio varor till och från Sverige går via sjöfarten, säger Anders Dahl.

I nuläget är stora delar av både Bottenviken och Norra Kvarken isbelagda, men också längs med Bottenhavskusten. Samtidigt har isen letat sig vidare söderöver och återfinns bland annat inom delar av Stockholms skärgård, Vänern samt norra västkusten.

– Det är fortfarande långt kvar av årets isbrytarsäsong och enligt de senaste väderprognoserna från SMHI pekar allt mot en fortsatt ökad istillväxt under den kommande tiden. Vi har till följd av detta också fattat beslut om att stärka upp vår egen isbrytarflotta med isbrytaren Thetis, säger Anders Dahl.