Delbetänkande från It-driftsutredningen klart

Anders Ygeman tar emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen. Arkivbild

Nu tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen. Delbetänkandet berör de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer, bland annat i form av molntjänster.

Utöver de rättsliga frågorna redovisas även en kartläggning av statliga myndigheters it-drift baserat på enkätundersökning och intervjuer, samt en redogörelse för hanteringen av statlig it-drift i andra relevanta länder.