Efter 24 försök är det dags för upstart av SydVästlänken

Svenska kraftnät driftsätter SydVästlänken. Foto: Svenska kraftnät

SydVästlänken är Svenska kraftnäts största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Med länken i full drift kommer kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige att öka med upp till 25 procent.

Under provdriften av länk 1 i SydVästlänken inträffade flera skarvfel, vilket innebär att alla 570 skarvar kommer att bytas ut. Drifttagningen av SydVästlänken flyttas därför fram till december. Risken för effektbrist i södra Sverige ökar inte nämnvärt på grund av förseningen. Däremot fortsätter elpriset i elområde 4 att vara något högre jämfört med övriga Sverige.

Svenska kraftnät har i flera omgångar skjutit fram drifttagningen av SydVästlänken. Men nu är det alltså dags. Utifrån information från leverantören av tekniken i omriktarstationerna, GE Grid, är nytt drifttagningsdatum planerat till 18 december. Anledningen är att leverantören på grund av Covid-19 inte kunnat starta provdriften enligt plan.

2011 avgjordes upphandlingen av SydVästlänken. Alstom Grid, som senare köptes av GE Grid, fick i uppdrag att leverera omriktarstationerna. Alstom hade lagt ett lägre bud än både ABB och Siemens vilka båda enligt bedömare hade den största erfarenheten av liknande projekt. I april 2015 skulle Sydvästlänken ha tagits i drift. Men då var det bara den norra växelströmsdelen som var funktionsduglig. Redan 2014 konstaterade Svenska kraftnät att leveransen skulle bli försenad. Totalt har driftstarten skjutits upp 24 gånger.