EU stöder planeringen av den nya linjen mellan Dresden och Prag

Förundersökning med handborrning vid bygget av en ny snabbare bansträcka mellan Dresden och Prag. Foto: Deutsche Bahn

Europeiska unionen stöder planeringen av den gränsöverskridande delen av den nya järnvägslinjen Dresden-Prag genom finansieringsprogrammet ”Connecting Europe” med 3,3 miljoner euro fram till 2023.

Avtalet för europeisk finansiering har nu undertecknats av EU-kommissionens verkställande organet för innovation och nätverk (INEA) och Tysklands federala Ministerium för transport och digital infrastruktur.

- EU-finansieringen är en tydlig signal för ett europeiskt transportprojekt. Den nya järnvägsförbindelsen mellan Dresden och Prag kommer att påskynda trafiken på denna trafikaxel avsevärt och säkerställa att Europa fortsätter att närma sig varandra, säger projektledare Kay Müller.

Bakgrund till det nya linjeprojektet Dresden-Prag

Järnvägslinjen (Berlin-) Dresden - Prag är en viktig del av det transeuropeiska nätverket (TEN), som löper i riktning mot Sydosteuropa. Det är inte möjligt att förlänga och påskynda den befintliga rutten mellan Dresden och Prag i Elbe-dalen på grund av topografi och miljöskydd. Därför planeras en ny järnvägslinje med tunnel under Ertsbergen. Detta förkortar rese- och transporttiderna i nationell och internationell passagerar- och godstrafik och flyttar mer trafik till järnväg. Tjeckiska Republiken kommer därmed att anslutas till det europeiska höghastighetsnätet. Mer information om projektet fiins här: neubaustrecke-dresden-prag.de.

Bakgrund till europeisk finansiering

Connecting Europe Facility (CEF) erhöll totalt 23,2 miljarder euro som bidrag från EU:s budget 2014--2020 till samfinansiering av projekt för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) i EU:s medlemsstater.

Sedan 2014, då CEF-medel programmerades för första gången, har sex ansökningsomgångar publicerats (en per år). Totalt har 794 projekt inom transportsektorn med en total volym på 21,1 miljarder euro hittills fått stöd via Connecting Europe Facility. Mer information finns på Europeiska unionens webbplats ec.europa.eu.