Pinpointer utför jättesanering i Karlstad

Saneringen av industriområdet Viken i Karlstad är i full gång. Foto: Pinpointer

På det gamla industriområdet Viken växer en helt ny stadsdel fram i Karlstad. Området som nu saneras skall göra plats för 1000 bostäder, matbutik, förskola samt en kajpromenad. Entreprenör för saneringen är Infrakraft med projektansvarig Andreas Hultkrantz och projektet är en del av den stora utbyggnaden av det gamla centrala industriområdet. Inom området finns det en komplex variation av föroreningar som skall schaktas ur och bortforslas till godkända mottagare. Infrakraft har i det här stora projektet valt att samarbeta med Pinpointer.

Pinpointer är ett svenskt techbolag som revolutionerar avsättning av schaktmassor i en helt unik digital plattform som gör det enkelt, automatiskt och prisvärt. På den digitala plattformen matchas avsändare av schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare samtidigt som största möjliga hänsyn tas till de miljökrav som finns inom branschen. Pinpointer lanserades 2019 och finns idag på den svenska marknaden.