Lantmäteriet lanserar ny nationell geodatastrategi

Ny geodatastrategi siktar på ett digitalt lyft för Sverige. Foto: Lantmäteriet

Nu lanserar Lantmäteriet den nya Nationella Geodatastrategin som lyfter fram hur geodata kan bidra till lösningar till viktiga samhällsutmaningar – och bidra till ett klokt beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå. Den Nationella Geodatastrategin för 2021-2025 är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den är särskilt inriktad mot att bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030.

– Hela Sverige behöver geodata som är öppna, användbara och tillgängliga för tillväxt och fortsatt innovation, säger Anders Sandin, chef för verksamhetsområde Geodata på Lantmäteriet.

– En ny utpekad samhällsutmaning i strategin är Smart Landsbygd. För första gången på 7000 år börjar landsbygden få jämförbara möjligheter med staden. Alla digitala möjligheter kan nu ge ett lyft för jord-, skog och hela landsbygden säger Patrik André, Skogsstyrelsen, som arbetar med samhällsutmaningen ”Smart landsbygd”.

– Vi kan få en väldigt positiv förnyelse av näringsliv, miljö och boende på landsbygden. Men det kräver en samlad syn på datafrågan – och de måste vara öppna, användbara och tillgängliga. I dag är ansvaret uppdelat. Brister i data och kvalité är alltjämt så stora att utvecklingen hämmas. Helst vill vi ha regeringens uppdrag ett utveckla och genomföra en digital landsbygdsatsning, säger Patrik André.