Upprättar geocell vid kriser

Lantmäteriets personal kan ta fram detaljerade kartor som ger en viktig lägesbild vid skogsbränder och andra extrema händelser. Foto: Lantmäteriet

Lantmäteriet har utbildat personal för att snabbt kunna sätta upp en så kallad geocell vid naturkatastrofer och andra samhällskriser. Geocellen tar fram detaljerade kartor som kan vara avgörande för att en räddningsinsats ska kunna ske snabbt och effektivt.

Lantmäteriets geocell kan närmast beskrivas som en mobil kartverkstad med utrustning och personal som kan arbeta i fält med att fram detaljerade papperskartor som ger en viktig lägesbild vid extrema händelser. Geocellen har tidigare endast varit tillgänglig för Försvarsmakten, men efter en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skapar nu Lantmäteriet ytterligare en geocell som ska kunna hjälpa till vid naturkatastrofer och andra kriser i samhället.

– Under den stora skogsbranden utanför Ljusdal förra sommaren bidrog Lantmäteriet med en geocell. Den blev ett värdefullt stöd till räddningsstaben och deltagande aktörer på plats och vi har nu utbildat personal för att kunna bemanna ytterligare en geocell, berättar Björn Lundbladh vid Lantmäteriets enhet för myndighetsuppdrag.

Geocellen går in vid kriser när kommuner, landsting och regioner anser att deras egna resurser inte räcker till. Geocellen ska även kunna bidra med kartmaterial till media.

– Vid en insats ska vår specialutbildade personal kunna släppa sina vanliga arbetsuppgifter för att inom två dygn sätta upp en geocell och producera papperskartor i fält för chefer, stabspersonal, personal i fält och media, säger Björn Lundbladh.