Spårvagnstesterna fortsätter i Tammerfors

Tammerfors spårväg testas tidigt i gryningen. Foto: Pasi Tiitola, Tampereen Raitiotie Oy

Under Tammerforsspårvägens andra testvecka undersöktes linjenätets och spårvagnens elektriska system.

Testspårvagnen kördes nyligen fram och tillbaka i den finländska staden Tammerfors laddad med extra vikter, och enligt undersökningsteamet avslutades de elektriska belastningstesterna framgångsrikt.

I slutet av juli 2020 kommer testkörningarna att fortsätta igen längs Hervantas motorväg, där egenskaperna för bantrafiken och vagnen också testas under högsta hastigheter, dvs. med en hastighet av 70 kilometer i timmen.

För att säkerställa testernas säkerhet måste även testförarna följa spårvagnens trafikregler samtidigt som det är förbjudet för utomstående att beträda spårområdet.

Vid testerna av de elektriska systemen utrustades vagnen med ytterligare vikter så att fordonets ”frakt” motsvarade det maximala antalet passagerare i vagnen. Med denna maximala vikt på 84,4 ton var det möjligt att kontrollera hur gatornas stigningsgrad och vikten tillsammans påverkar de elektriska systemen.

- Testresultaten stämde med våra förväntningar och vagnen samt det elektriska systemet fungerade generellt bra tillsammans. Vi genomförde lite underhåll och justeringar på vagnen, och testkörningarna fortsatte sedan enligt plan, sammanfattar testkörningskoordinator Niina Uolamo från Tampereen Raitiotie Oy.