Norvik Hamn redo för sjötrafik

Fjärrstyrda sjömärken visar vägen till Stockholm Norvik Hamn. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholm Norvik Hamn välkomnar sjötrafiken med en ny och modern farled där fjärrstyrda sjömärken visar vägen. Hamnens sjömärken kombinerar innovativ teknik med traditionella sjömärken och ingår i EU-projektet Intelligent Sea. Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar har tillsammans arbetat fram den nya farleden till Stockholm Norvik Hamn. Sjöfartsverket har ombesörjt omflyttning och nyetablering av ett antal bojar och prickar utanför hamnområdet. Stockholms Hamnar har ansvarat för etablering av ett antal nya sjömärken i direkt anslutning till hamnområdet.

– Det känns säkert och bra att farleden till Stockholm Norvik Hamn nu är klar men också att sjömärkena är digitalt rustade med både fjärrövervakning och fjärrstyrning, säger Jonas Andersson, nautisk samordnare på Stockholms Hamnar.

Finska Meritaito har levererat de fem sjömärken som Stockholms Hamnar ansvarar för – fyra belysta skärmar och en grön farledsboj. Sjömärkena är uppkopplade via mobilnätet till internet och kan fjärrövervakas och fjärrstyras.

Stockholms Hamnar testar och utvecklar möjligheterna att automatisera styrningen av ljusstyrkan på de belysta skärmarna. Avsikten är att minska ljusstyrkan när fartyg inte befinner sig i farleden samt att effektivisera energiförbrukningen. Testerna är en del av EU-projektet Intelligent Sea.