Kinesiska CRCC vill bygga brittiska höghastighetslinjen HS2

Brittiska höghastighetssträckan HS2 och dess två byggfaser. Projektet är kraftigt försenat. Karta: Brittiska Transportministeriet

Enligt en färsk rapport i Financial Times skrev China Railway Construction Corporation (CRCC) nyligen ett brev till HS2 Ltds verkställande direktör och försäkrade att CRCC ”skulle kunna bygga linjen på fem år (jämfört med de planerade 15 åren) och till en mycket lägre kostnad än vad som framgår av en aktuell prognos.”

- Den brittiska regeringen har inte fört några samtal med Kina när det gäller bygget av den försenade höghastighetsjärnvägen HS2, sade den brittiska transportministern, Grant Shapps till Guardian.

Shapps avfärdade alla uppgifter om ”att han skulle ha talat med representanter från Pekings statliga järnvägsföretag om kinesernas deltagande i byggandet av höghastighetsförbindelsen.”

- De har uppenbarligen skickat ett brev till projektföretaget HS2 Ltd, men de har inte pratat med mig i min egenskap av minister eller som statssekreterare, underströk Shapps i en intervju för BBCs reporter Andrew Marr.

- Vi bör emellertid prata med vem som helst som kan tillföra oss viktiga kunskaper, sade Shapps.

Han tillade att regeringen skulle bestå av "dårar" om den skulle avvisa en konversation om projektet, som kunde bidra till att sträckan kan byggas snabbare.

CCRC har förändrat Kinas transportsystem och byggt de flesta bansträckorna inom landets 15 500 kilometer långa järnvägsnät.

Shapps höll med om att projekten byggs snabbare i Kina.

- Trots det skulle jag betona att de inte har vårt planeringssystem, inte heller har de vårt rättssystem och därför behöver de inte respektera människors äganderätt på samma sätt som vi."