Tekniska utformningen av järnvägstunneln mellan H:fors och Tallinn är i full gång

Olika alternativ för tunnelriktningar studeras för närvarande i syfte att hitta den säkraste och mest kostnadseffektiva lösningen. Foto: Finest Bay Area Development

Det har varit tyst under det senaste året om järnvägstunneln mellan Helsingfors och Tallinn, nu intensifieras projektets utformning och planering, Det kommer att skapas ett nytt koncept för detta megaprojekt

Finländska ingenjörsbyråerna A-Insinöörit och Pöyry har ingått ett ramavtal med utvecklaren Finest Bay Area Development om spelreglerna och arbetsfördelningen för designtjänster när det gäller byggandet av en järnvägstunnel mellan Finland och Estland.

Enligt förslaget till byggplanen skulle den 100 kilometer långa tunneln bli tvådelad och löpa på ett djup på 200 meter under havsnivån.

A-Insinöörit och Pöyry och utvecklaren Finest Bay Area Development startade den tekniska preliminära planeringen av den underjordiska järnvägstunneln i maj 2018. Programmet för miljökonsekvensbeskrivning överlämnades till de finska myndigheterna i januari 2019.

Markku Oksanen från Pöyry säger att avtalet kommer att påskynda projektets tekniska utformning och det kommer på ett betydande sätt bidra även till miljökonsekvensbedömningen och miljökonsulternas prövning.

Projektutvecklingsdirektör Timo Saanio från A-Insinöörit säger att företagens avsikt är att bygga världens längsta järnvägstunnel under ett hav medan de utvecklar ett helt nytt koncept för detta megaprojekt som redan är av globalt intresse. Det kommer att byggas fyra stationer på rutten.

I samband med tidigare geologiska undersökningar upptäckte forskarna på Finska vikens botten en större sprickzon, som enligt Timo Saanio ”ligger på vissa ställen i vägen för tunnelprojektet” Detta kan eventuell leda till att tunneln måste byggas längre än planerat.

De projektansvariga kommer dock att studera detta sakläge närmare och eventuellt besluta om en lämplig anpassning av tunneln.