Umeå har fossilfria stadsbussar

Ultra-trafiken i Umeå är sedan mars 2017 helt fossilfri. Utöver nio elbussar drivs övriga fordon med HVO - hydrerade vegetabiliska oljor.

- Vi tar ytterligare ett stort steg mot en av Sveriges mest hållbara kollektivtrafik när vi nu är fossilfria, säger Hans Lindberg kommunstyrelsens ordförande.

Den HVO som används i Ultra-trafiken baseras främst på tallolja och animaliskt avfall och innehåller inte palmolja eller PFAD (restprodukt vid tillverkning av palmolja) på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingen och framställningen innebär, skriver Transdev i ett pressmeddelande.

- Vi har under en period provat HVO i syfte att säkerställa att fordonen funkar som de ska och det har inte varit några driftproblem. På Transdev jobbar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan, bl a genom smart miljövänlig körning och val av bränsle, säger Camilla Nordlund, affärschef på Transdev.

Så länge en tillgång på HVO kan säkras kommer Ultras fordon även fortsättningsvis att drivas fossilfritt.

- Att Umeås lokaltrafik är fossilfri är ett viktigt steg mot Länstrafikens målsättning att all kollektivtrafik i länet skall vara fossilfri år 2025, avslutar Harriet Söder vd Länstrafiken i Västerbotten AB.