Tar Sveriges första vätgasbussar i bruk

Sveriges två första vätgasbussar börjar rulla i Gävleborg. Foto: Transdev

Två vätgasbussar med helt ny teknik kommer börja rulla i ordinarie linjetrafik i Sandviken i slutet på 2021. Detta blev klart efter att mobilitetsföretaget Transdev, som kör kollektivtrafiken i området på uppdrag av X-trafik, beställt bussarna från Solaris. En vätgasbuss är en tyst och utsläppsfri buss med elmotor, men i stället för att drivas av batterier, som en traditionell elbuss, producerar bussen sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. Bussarna tankas ungefär som vanliga bensin- och dieselbilar, fast på särskilda vätgasmackar.

– Det känns fantastiskt kul att kunna introducera den här nya tekniken i Sandviken. Bussarna kommer erbjuda bättre invändig komfort för resenärerna samt renare luft och lägre bullernivå för hela staden. Det är också ett steg mot framtiden till hela Gävleborgs län, säger Johnny Struwe, Fleet Manager på Transdev Sverige.

Att Sveriges två första vätgasbussar börjar köra just i Gävleborg är resultatet av en långsiktig strategi från Regionen.

– Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och det gör vi i denna fråga. Både på nationell och europeisk nivå lyfts vätgas fram som viktig i omställningen till elektrifierade transporter och i Gävleborg har vi, tillsammans med lokala och regionala företag, särskilt goda förutsättningar. Den gröna omställningen måste gå mycket fortare än i dagsläget så det är klart vi ska driva utvecklingen framåt och testa tekniken, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Bussarna tillverkas av Solaris och är 12m långa med plats för 35 sittande plus 51 stående passagerare. Bussarna kommer också att vara tillgänglighetsanpassade och att ha AC.

– Solaris har i många år haft stort fokus på framtidens e-mobility-lösningar till kollektivtrafik och redan 2014 levererade vi den första elbussen i Sverige. Vi gläder oss mycket över det förtroende som både X - trafik och Transdev har visat oss med denna order som är ett viktigt och stategiskt genombrott för introduktionen av den senaste generationen av framtidens bussar, säger Klaus Hansen, Managing Director, Solaris Sverige