Innovationstävling med klimatsmart fokus

I en innovationstävling, som är ett resultat av ett nytt samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskning, ska frågan: Hur bygger man Öresundsbron utan växthusgasutsläpp?, besvaras.

Naturvårdsverket har tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Mistra och Tillväxtanalys inlett ett unikt samarbete med en ny innovationstävling.

Två lag kommer under ett år tävla genom ett fiktivt brobygge som ska besvara frågeställningen - hur bygger man upp Öresundsbron på nytt år 2045, och denna gång helt utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner?

Tävlingsformen bygger på de medtävlandes kunskap och kreativitet för att få mer idéutveckling över koncern- och industrigränser.

– Förhoppningen är att den här typen av innovationstävling ska bereda väg för nya affärsmodeller och tekniska lösningar, säger Sara Malmgren på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

Här är de företag, universitet, högskolor och institut som kommer att medverka i tävlingen:

Sveriges Byggindustrier

Gabrielii Development

ELU Konsult AB

Skanska

Peab Asfalt

Swerock

Tyréns

Luleå Tekniska Universitet

Swerea MEFOS

Sandvik Materials Technology

Cementa

CBI Betonginstitutet

RISE Research Institutes of Sweden

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

NCC

Sweco

WSP

EPFL

SBI Stålbyggnadsinstitutet

Chalmers Tekniska Högskola

– Lagen består av en mycket intressant sammansättning av kompetenser. Det ska bli spännande att följa tävlingen, säger Anders Pousette på Energimyndighetens avdelning för energieffektivisering.

Startskottet för tävlingen går den 10 oktober i samband med ett seminarium på Öresundsbron.