Energi- och klimatrådgivare hjälper bilister med däcktrycket

 

Ett projekt utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning för att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivare i ett 50-tal kommuner samarbetar för att få fler privatbilister att öka däcktrycket på sina bilar inför semestern. Något som ska vara både ekonomiskt, bra för klimatet och säkerheten.

– Många bilar rullar med för lågt däcktryck. Både ekonomi, miljö och säkerhet blir bättre med rätt tryck i däcken, berättar projektledaren Magnus Hellstrand från Energikontoret i Mälardalen.

I en bil som bara kör med 80 procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med 3 procent. Ett ännu lägre lufttryck, på bara 70 procent, kan halvera däckens livslängd och dessutom försämra köregenskaperna vid exempelvis en plötslig undanmanöver, skriver Energimyndigheten.

– Vilket lufttryck bilen ska ha framgår bland annat i instruktionsboken. I nyare bilar finns en automatisk däckkontroll som larmar när det är dags att fylla däcket, säger Magnus Hellstrand.

Projektet med däcktryck är ett av tre nationella projekt som ska stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

– Många tänker nog spontant på att energi- och klimatrådgivningen kan ge tips på hur man kan minska sin energianvändning, bland annat genom att välja rätt uppvärmning. Men rådgivningen kan också ge goda råd kring transporter, säger Helena Holm, handläggare på Energimyndigheten.

De två andra projekten handlar om att få fler villaägare att installera solceller och om smarta belysningslösningar i bostadsrättsföreningar. Projekten samlar landets samtliga energi- och klimatrådgivare och ska bidra till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.