Fortsatt ökad betongproduktion

Betongbil vid Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Foto: Christer Wiik

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv. En utveckling vi sett de senaste åren och som nu bekräftas av Svensk Betongs Betongindikator för helåret 2017 som visar på en fortsatt uppgång på totalt cirka 7 procent.

För 2017 steg den uppskattade totala betongproduktionen i Sverige till över 6 miljoner kubikmeter – totalt uppskattas 6 187 000 m3 betong ha producerats.
- Senaste åren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som har fortsatt även under 2017. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck, har välfyllda orderböcker och att det är en stark efterfrågan på betong, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och tillägger

- Inte minst med tanke på att det under flera år framåt kommer att finnas en stor efterfråga på nybyggda bostäder i stora delar av Sverige så hoppas vi på en fortsatt hög efterfråga på betong. Även om Sverige Byggindustriers prognos från hösten indikerar en sänkt takt i bostadsbyggandet under 2018 befinner vi oss på en hög nivå gällande nyproduktion av bostäder jämfört med tidigare år. Merparten av flerbostadshusen byggs i betong vilket ger förutsättning för en fortsatt god efterfrågan på betong de kommande åren i Sverige även om takten skulle minskas.

- Även om det framförallt är kategori Hus som fortsätter att gå starkt med en ökning på cirka 7 procent jämfört med 2016 ses en ökad produktion på cirka 5 procent inom kategori Infrastruktur under 2017. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos fortsätter de offentliga satsningarna på infrastruktur upp 2018 vilket ger förhoppning om högre betongproduktion även inom infrastruktur kommande år, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.
Källa: Svensk Betong