Södra tar nästa steg i utvecklingen av IoT

Södra installerar en grundläggande digital infrastruktur. Foto Södra

Södras massabruk i Mörrum är en högteknologisk anläggning inom dagens moderna skogsindustri. Tillsammans med Telia tar nu Södra nästa steg i utvecklingen inom IoT, automation via ett kundanpassat 4G-nät med högre kapacitet, täckning, tillgänglighet och robusthet. I anslutning till detta går Södra även med i Telias 5G-partnerprogram.

Södra är med sina 52 000 medlemmar den största skogsägarföreningen i Sverige, ett Sverige som är världens näst största exportör av skogsprodukter som pappersmassa, papper och sågade trävaror.

I ett nytt projekt ska Telia och Södra utforska vad IoT och automation kan göra för skogsnäringen för att bygga vidare på redan avancerad industriell teknik. I det 4G-baserade nätet har kundspecifika anpassningar gjorts för att erbjuda ökad kapacitet, täckning, högre tillgänglighet och robusthet.

Att erbjuda kundanpassade nät som tjänst är en teknisk innovation och det första steget mot 5G. Genom att använda redan existerande tekniker som 4G tillsammans med nya komponenter och ny arkitektur skapas helt nya möjligheter. Framförallt ökas tillgänglighet och robusthet tillsammans med dedikerad kapacitet. Detta innebär att Södra får en grundläggande och pålitlig digital infrastruktur för fortsatt utveckling av sina digitala tjänster, för att bland annat använda IoT sensorer och möjliggöra framtida autonoma fordon. Projektet ska även undersöka hur flera tjänster kan använda samma grundläggande infrastruktur och på så sätt optimera olika tekniker i sin produktion för att effektivisera verksamheten.

I takt med att Södra bekantar sig med möjligheter som det nya nätet ger, sås frön till vad som blir möjligt i framtiden. När digitaliseringsresan behöver lägga i nästa växel är det kundanpassade nätet redo att växla över till 5G för ytterligare innovationer och effektiviseringar.

– Att leverera förbättrade IT-tjänster kräver i allt större grad att man står på ett väldigt starkt fundament. Just nätet och dess tillgänglighet, hastighet och flexibilitet blir allt viktigare i att möjliggöra vår framtida digitalisering, säger Christoffer Grahn, ansvarig för partner-relationer hos IT på Södra.

– Det pratas mycket om den fjärde industriella revolutionen. Eller industri 4.0. I korthet så innebär det att smarta automatiserade flöden ska ge effektivare produktion, logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet. 5G kommer att vara en avgörande faktor för industrin att ta nästa steg mot detta, säger Staffan Åkesson - Chef Telia Infra.