Ny nationell plattform för geodata

Ny rapport om geodata från Lantmäteriet. Foto: Lantmäteriet

En plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den. Lantmäteriet presenterar nu en lösning för hur en sådan plattform kan bli verklighet och bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Nyttan med att göra alla geodata inom samhällsbyggnadsprocessen nationellt tillgängliga beskrivs i den rapport som Lantmäteriet nu lämnar in till regeringen.

En förutsättning för att enhetligt kunna digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att det finns tillgång till nationellt standardiserad digital information. En av de stora bristerna i dag är svårigheten att hitta och återanvända korrekta och relevanta geodata. Konsekvenserna blir att handläggningen och beslutsfattande inom samhällsbyggnadsprocessen både blir mer långsam och osäker.

Lösningen på detta är att säkerställa ett tillgängliggörande av alla relevanta geodata digitalt via en plattform – utan att informationen behöver lagras på ett och samma ställe. Lösningen ger också möjlighet för de med låg digital förmåga att ta stöd av myndigheters nationella lösningar. Tanken är att konsumenten, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör, ska få åtkomst till informationen genom att ansluta sig till plattformen.

– Det här uppdraget handlar om att säkerställa att alla inom samhällsbyggnadsprocessen har tillgång till nationellt standardiserad digital information när man behöver det, säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare.

Även ekonomiskt finns stora nyttor med en nationell tillgång till standardiserade geodata. Uppskattningsvis rör det sig om ekonomiska besparingar på mellan 22,5 och 42,6 miljarder kronor för det svenska samhället – varje år. Lantmäteriets rapport innehåller förslag på lösningar, kostnader och en plan för genomförandet, något som bör ske i etapper på 5–8 års sikt.