Schweiz: Renovering av Hauenstein-Basistunnel - begränsningar i tågtrafiken

Rälsteamet installerar nya järnvägsspår i Hauensteins basistunnel i Schweiz: Foto: SBB/kredit: Christian Ginsig

 

Schweiziska järnvägs- och infrastrukturföretaget SBB utför en omfattande renovering av Hauenstein-Basistunnel från hösten 2023 till 2028. Den dubbla spårtunneln är en del av järnvägslinjen Basel–Olten, en av de viktigaste axlarna för schweizisk gods- och persontrafik. I projektet kommer SBB bland annat att förnya de två tunnelskenorna. Arbetet sker i fyra etapper: 2024, 2026, 2027 och 2028, alla under den mindre trafikerade sommarsemestertiden.

Ett av de två tunnelskenorna kommer snart att stängas av i fem veckor. Under denna period kommer SBB att använda tunga byggtåg för att ersätta räls, sliprar och ballast på en tredjedel av det vänstra spåret mot Olten. Endast under morgonens (6-9) och kvällens (16-19) rusningstider kommer två tredjedelar av spåret tillfälligt att öppnas. Ett reducerat antal tåg kan passera genom tunneln, men av säkerhetsskäl med reducerad hastighet.

Ändringar i tågtrafiken

På grund av begränsad kapacitet på järnvägsnätet kommer vissa fjärrtåg mellan Basel och Zürich samt mellan Basel och Olten att ställas in. Dessutom ändras vissa avgångs- och ankomsttider. Varannat S3-tåg från Basel vänder i Gelterkinden och trafikerar inte mellan Gelterkinden och Olten. För S9-tågen (Sissach–Läufelfingen–Olten) ersätts trafiken med bussar. SBB rekommenderar alla resenärer att kontrollera den aktuella tidtabellen på sbb.ch eller i appen SBB Mobile före varje resa. Resan kan ta upp till 30 minuter längre, och SBB uppmanar resenärerna att planera tillräckligt med tid.

Tågtrafik mellan Basel SBB och Zürich

Direkta fjärrtåg mellan Basel SBB och Zürich (IC3 / ICE / EC / TGV) går varje timme istället för var halvtimme. Under rusningstider kan tågen köra var halvtimme. Tågen kommer också att omdirigeras, vilket leder till ändrade avgångs- och ankomsttider.

IR37-tågen ställs in mellan Basel SBB och Aarau. Under byggarbetena kommer tågen att köra på sträckan Aarau-Lenzburg-Zürich HB. Resenärer hänvisas till övriga tåg.

Tågtrafik mellan Basel SBB och Olten

IC21 och IR26-tågen ställs in mellan Basel och Olten. Resenärer hänvisas till IC6 och IC61.

Restiden för IC6, IC61 och IR27 förlängs, eftersom tågen måste köra med reducerad hastighet i tunneln eller omdirigeras via Läufelfingen. Detta leder till ändrade avgångs- och ankomsttider.

S9-tågen ställs in mellan Olten och Sissach, då den gamla Hauensteinlinjen används som alternativ rutt för fjärr- och godståg. Bussar ersätter tågen.

S3-tågen kommer att köra varje timme istället för var halvtimme mellan Olten och Gelterkinden under byggarbetet. Tågen kommer inte att köra genomgående i Basel SBB. Resenärer från Olten till Porrentruy byter i Basel SBB. Mellan Basel och Gelterkinden kör vissa tåg med ändrade tider.

En "stortjänst" för Hauenstein-Basistunnel

Den 8,134 kilometer långa dubbla spårtunneln Hauenstein-Basistunnel byggdes mellan 1912 och 1916. Tunneln ligger på järnvägslinjen Basel–Olten och passerar genom Jurabergen mellan Tecknau och Olten. 2019 använde i genomsnitt 100 godståg och 320 persontåg dagligen tunneln. De senaste omfattande renoveringsarbetena utfördes mellan 1980 och 1987. Sedan dess har SBB regelbundet utfört punktuellt underhåll och renoveringar.

Förnyelse och modernisering av samtliga självutrymningssystem

Nu är det dags för en omfattande grundrenovering. Inom ramen för den planerade renoveringen kommer SBB att förnya tunneltaket, räls, sliprar och ballast, samt installera nya kablar. Spårdräneringen kommer att förbättras och SBB kommer att förnya och modernisera självutrymningssystemen för att säkerställa säkerheten. SBB kommer också att uppgradera olika tekniska system, inklusive ventilationsschaktet i Zeglingen. I Tecknau och Trimbach kommer nya nödfallstankar att byggas för att hantera större mängder förorenat vatten vid incidenter i tunneln. Målet med renoveringen är att säkerställa en säker och störningsfri tågtrafik i tunneln under de kommande 25 åren. Projektet beräknas kosta cirka 140 miljoner schweizerfranc, finansierat genom ett avtal mellan staten och SBB.

Pressmeddelande SBB