Finnlines invigde sin nya linje Sverige - Polen

Från vänster: Jesper Axelsson, M/S Finnfellows befälhavare, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Tom Pippingsköld, Finnlines VD. Foto: Finnlines Plc.

I april i år öppnades Finnlines en ny färjelinje mellan Malmö och Polen och nyligen hölls en officiell invigning ombord på färjan, där både Finnlines ledning och Malmös kommunstyrelseordförande deltog. Rederiet trafikerar nu två linjer från Malmö till Kontinentaleuropa, en till Tyskland och en till Polen.

Vid invigningen närvarade även Finnlines VD, linjechef, passagerardirektör och Malmös kommunstyrelseordförande.

“Först och främst vill jag tacka alla som kom för att fira med oss. Med vår nya direktförbindelse till Polen har vi öppnat upp för nya möjligheter inom handel och turism" säger Tom Pippingsköld, Finnlines VD.

“Malmö är Sveriges bro till resten av världen. Med Finnlines nya maritima förbindelse över Östersjön till Polen stärks vår stads position ytterligare”, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

”Med en ny rutt mellan Malmö och Świnoujście öppnas en stor och växande marknad upp, vilket skapar möjligheter även för andra verksamheter i hamnområdet och för utvecklingen av intermodala transporter i hamnen”, säger Barbara Scheel Agersnap, Copenhagen Malmö Ports VD.

”Den nya förbindelsen kommer som ett svar på marknadens efterfrågan och stärker Świnoujście hamns position som en huvudport mellan Polen och Sverige. Vi är övertygade om att den nya förbindelsen kommer att möjliggöra optimering av transporter och ge mervärde för såväl företag som besökare”, säger Katarzyna Bulawa, Euro Terminals VD.

Färjan Finnfellow, som seglar mellan Malmö och Świnoujście, har mer än 180 hytter och kan ta ombord upp till 440 passagerare, samt transportera över 3 000 lastmeter.