Forskningsprojekt - elbilarnas roll i framtidens elnät

Med ett kraftigt ökat elbehov i framtiden hoppas man att elbilar kan bidra med ökad flexibilitet och kapacitet i elnätet. Bild: Vattenfall

Vattenfall Eldistribution utforskar elbilens roll i framtidens elnät. Med det ökade elbehovet hoppas man att elbilar kan bidra med flexibilitet och kapacitet genom vehicle-to-grid (V2G) teknik, som låter elbilar både lagra och leverera energi till elnätet.

Tekniken kan stabilisera elsystemet och ge elbilsägare möjlighet att tjäna pengar på överskottsenergi. Trots att V2G fortfarande är i pilotstadiet, ser företaget stora möjligheter och har länge arbetat med att utveckla denna teknik under ledning av Niklas Sjöberg, Senior Innovation & Affärsstrateg.

– Det är en teknik som kommer att få stor påverkan på hur vi bygger elnät och möjliggör energiomställningen. Vi är därför högst involverade i utvecklingen, säger Niklas Sjöberg.

Företaget deltar i ett forskningsprojekt med Polestar, Easee, Göteborg Energi, Svenska kraftnät, Chalmers tekniska högskola och Vattenfall R&D. Pilotprojektet, pågående i tre år, testar teknik och samverkan mellan elfordon och elnätet i Göteborg. Fokus ligger på att utforska affärsmodeller och samhällslösningar för den nya tekniken. En viktig del är att etablera standarder och regelverk för anslutning till elnätet samt att utreda påverkan på nätet för elnätsföretag. Vattenfall Eldistribution har tagit fram en första rapport om hur tekniken kan anslutas till elnätet, med särskilt fokus på kommunikationen mellan nätoperatören och aggregatorn av V2G-bilar.

– Vi ser att  elnätets förutsättningar för den anslutningspunkt där det vehicle-to-grid-kompatibla fordonet ansluts bör vara det som sätter kraven för hur bilen får agera, säger Jonas Sandbäck, chef Produktion och Kapacitet på Vattenfall Eldistribution.
 
Rapporten fastställer att den fasta anslutningen det vill säga den fysiska installationen till elnätet bör vara det som säkerställer en smidig integration av fordonet mot elnätet. Laddboxen måste kunna ställa in och kommunicera standarder för säkerhet, tillförlitlighet, nätstabilitet, interoperabilitet, regelkrav och hantering av data till fordonet. Fordonet måste sedan följa de uppsatta kraven som laddboxen föreskriver.    

Det är viktigt att elen håller hög kvalitet och för att förstå hur den nya tekniken påverkar elkvaliteten kommer den mätas i anslutningen under pilotprojektets testfas. 

– Vi kommer också att testa ut hur vi kan kommunicera med denna typ av teknik för att stötta elnätet, men också undersöka hur tekniken kommer att påverka våra lokalnät, säger Niklas Sjöberg.