Gigaprojektet Gotthard-Basistunneln på rätt spår

Fräsmaskinen i arbete i Gotthard-Basistunneln. Foto: SBB CFF FFS, Kredit:Anouk Ilg

Arbetena i Gotthard-Basistunneln fortskrider enligt plan. En viktig milstolpe har uppnåtts i multifunktionsstationen Faido, där installationen av en ny spurväxeldörr pågår. Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bekräftar att tunneln ska vara fullt operativ i september 2024. Då återinförs även halvtimmestrafik på Gotthard-axeln.

Sedan oktober 2023 har arbetena omfattat total förnyelse av spår på en sträcka av sju kilometer. Schienen har bytts ut, liksom över 20 000 slipersblock och betongskiktet som omsluter dem. I multifunktionsstationen Faido har även två snabbväxlar och deras drivsystem ersatts.

Nästa steg inkluderar återställning av järnvägsteknikutrustning och slutförande av tunnelinstallationer, inklusive belysning och brandsensorer. Dessa komponenter ska testas och godkännas. Tunneln rengörs dessutom grundligt. En specialtåg kommer att suga upp allt damm och avlägsna finpartiklar. Innan fullständig återöppning genomförs omfattande test- och provkörningar.

Återöppning och halvtimmestrafik i September 2024

SBB planerar att Gotthard-Basistunneln återigen ska vara fullt operativ i september 2024. Med återöppningen införs halvtimmestrafik i fjärrtrafiken mellan Deutschschweiz och Tessin. Direktlinjer från Schweiz till Bologna och Genua återupptas också, liksom Eurocity Basel–Luzern–Milano och den internationella linjen Frankfurt–Zürich–Milano.

Betydelse för Infrastruktur och säkerhet

Dessa åtgärder är en del av pågående ansträngningar för att modernisera Gotthard-Basistunnelns infrastruktur, vilket är avgörande för säkerhet och komfort för resenärer. SBB strävar efter att snabbt och effektivt återställa tunneln för att säkerställa smidiga internationella och nationella tågförbindelser.

Bakgrundsinformation om Gotthard-Basistunneln

Gotthard-Basistunneln är världens längsta järnvägstunnel, med en längd på 57 kilometer. Den förbinder Deutschschweiz med Tessin och har en avgörande roll i den europeiska järnvägstrafiken. Tunneln möjliggör snabbare och effektivare förbindelser genom Alperna och är en viktig del av Nord-Syd-axeln. Instandsetzungsarbetena är väsentliga för tunnelns långsiktiga användning och säkerhet.

Källa: Lok-report