Göteborgarna förbereds för kraftigare skyfall

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. I framtiden kan skyfallen blir fler. Foto Agneta Dellefors

Göteborgs Stad utlyser juli och augusti som skyfallssäsong då det oftast inträffar mest regn och kraftiga regnskurar över staden då. Det beror på den ökande mängden regn och intensiteten av kraftiga regn, vilket är en följd av den stigande globala temperaturen. Nu uppmanas alla göteborgare vars bostäder kan drabbas av översvämning, att förbereda sig. 

– Alla göteborgare behöver vara förberedda på att det kommer ett skyfall. När varningen om ett skyfall kommer kan det vara för sent att börja planera för hur man ska skydda sig, säger Lina Ekholm, Kretslopp och vatten.

Hittills har Göteborg klarat sig undan ett verkligt skyfall, men när det inträffar kommer tusentals villor och flerfamiljshus att riskera skador. Genom förberedelser kan fastighetsägare dock minimera dessa risker.

– I värsta fall kommer det ingen skyfallsvarning alls i förväg, säger Lina Ekholm, projektingenjör på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad som jobbar med förvaltningens strategiska skyfallsarbete.

Varje fastighetsägare ansvarig för att skydda sitt hus

Göteborgarna uppmanas att gå in på skyfallskartan och ge tips på hur man kan förbereda sitt källarförråd inför en översvämning.

– Vi vill berätta att det är varje husägares ansvar att skydda sitt hus från skador vid ett skyfall på samma sätt som man har ansvar för att skydda sig från snöfall och stormar. Många tror att kommunen alltid ersätter skador som kommer av att avloppsvatten trycks tillbaka in i fastigheter om avloppsledningarna blir överfulla. Men också vid sådana skador kan fastighetsägaren ha ett ansvar, säger Annika Wenzel, skadereglerare på Kretslopp och vatten.

Allt fler kraftiga regn i Göteborg

Skyfallskartan, på Göteborgs stads hemsida, visar platser i Göteborg som riskerar att översvämmas vid ett skyfall. Risken för att ett sådant regn ska komma är en procent under varje år. Men under de senaste åren har de kraftigare regnen över Göteborg kommit tätare.

– Ju varmare det blir desto mer vattenånga kan luften innehålla och denna vattenånga kan sedan falla ner som regn. Det gör att också sannolikheten för de kraftiga regnen ökar med ökande temperaturer, säger Lina Ekholm.

Fakta om skyfall och översvämningar

  • Göteborg är en av fem svenska städer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekar ut där risken för en översvämning är som störst och där en översvämning kommer att få de största konsekvenserna för samhället och människors hälsa.
  • 2023 var det tredje blötaste året i Göteborg på 70 år. Under ovädret Hans i augusti kom nästan 100 mm regn under drygt två dygn. Det var mer än vad som brukar komma under en normal augusti månad.
  • I augusti 2021 skadades 3 800 fastigheter i Gävle då 100 mm regn kom under två timmar.

Källa: Göteborgs stad