Renoveringen klar - Tingstadstunnelns båda rör öppnar

Tingstadstunneln. Foto: Trafik Göteborg

Tingstadstunnelns båda tunnelrör slår snart upp portarna för trafik igen, men till en början med en förbehållsam öppning. Endast ett körfält kommer att vara tillgängligt i varje riktning fram till den 18 maj. Detta kommer att leda till trängsel och förlängda restider, särskilt under rusningstid.

Sedan våren 2022 har renoveringsarbeten pågått i Tingstadstunneln. Under denna period har ett av tunnelrören varit stängt, och trafiken på E6 har omdirigerats till det motsatta röret, med endast ett körfält öppet i vardera riktning. Övrig trafik, inklusive den via Lundbyleden, E20 och E45, har fått följa omvägar via Marieholmstunneln.

Nu när renoveringen är på väg att avslutas öppnas båda tunnelrören för trafik igen men endast ett körfält kommer att vara tillgängligt i varje riktning fram till den 18 maj. Samtidigt fortsätter arbeten längs E6-området vid tunneln, vilket kan medföra begränsad framkomlighet och risk för köbildning norrut, från Olskroksmotet mot Tingstadstunneln.

– Våra analyser visar att köerna kan sträcka sig till Kallebäcksmotet. Värst är det vid klockan 08.00 på morgonen och 16.00 på eftermiddagen, men det kan även vara mycket trafik en timme före och en timme efter dessa tider, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

b
Efter att båda tunnelrören har öppnats kommer Tingstadstunneln att stängas helt ytterligare en helg på grund av efterarbeten. Karta: Trafik Göteborg

Källa: Trafik Göteborg