Negativ trend för inrikesflyget

Passagerarsiffrorna för inrikesflyget fortsätter nedåt. Foto: Transportstyrelsen

Antalet passagerare på inrikesflyg fortsätter att minska, enligt färsk statistik från Transportstyrelsen som jämför årets första kvartal med samma period föregående år.

Under årets första kvartal reste totalt 6,1 miljoner passagerare till och från svenska flygplatser. Detta innebär en ökning med 100 000 jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent.

Dock visar analysen att inrikes- och utrikeshandel utvecklas olika. Under samma period ökade utrikeshandeln med nästan fyra procent medan inrikesflyget minskade med drygt sju procent.

– Den negativa trenden för inrikesflyget har pågått sedan sommaren och de nya siffrorna visar att den nedåtgående utvecklingen fortsätter. Vi ser samma trend i flera europeiska länder, utrikestrafiken ökar men inrikes tar sig inte jämfört med hur det såg ut före pandemin, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Orsaken till förändringen framgår inte av kvartalsstatistiken, men enhetschefen har ändå en teori:

– Det kan vara så att våra nya digitala mötesformer nu avspeglar sig i passagerarsiffrorna. Vi ska heller inte glömma bort att Sverige just nu är inne i en lågkonjunktur, säger Simon Posluk.

Rapporten redogör även för hur utvecklingen har varit på de enskilda svenska flygplatserna under första kvartalet år 2023 och 2024. De största procentuella ökningarna syns framför allt på flygplatserna i Borlänge och Mora/Siljan, medan Skavsta och Kristianstad står för de största nedgångarna.

Även det totala antalet flygrörelser på landets 39 trafikflygflygplatser ökade under årets första kvartal, från 104 500 till 112 600.

Källa: Transportstyrelsen