Historiskt höga investeringar för E.ON i elinfrastruktur

Energimarknadsinspektionens rambeslut för regleringsperioden, 2024–2027, ger E.ON Energidistribution möjligheter att investera 23 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato. Under de senaste 10 åren har E.ON Energidistribution investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Foto: Christian Andersson, Apelöga

E.ON Energidistribution planerar att investera 23 miljarder kronor i sitt svenska elnät mellan 2024 och 2027, vilket markerar det högsta investeringsnivån i bolagets historia.

VD Johan Mörnstam från E.ON Sverige betonar vikten av dessa investeringar för att stärka industrins konkurrenskraft och accelerera Sveriges klimatomställning genom att införa smart teknologi och modern infrastruktur.

Det finansiella rambeslutet från Energimarknadsinspektionen (Ei) för regleringsperioden 2024–2027 möjliggör dessa betydande investeringar. Mörnstam framhåller att denna regleringsperiod är avgörande för att snabbt adressera marknadens utmaningar och säkerställa en hållbar elektrifiering av Sverige mot målet om nettonollutsläpp.

Investeringarna förväntas gynna individuella konsumenter genom att stödja ökande användning av elbilar, integrera solpaneler och andra förnybara energikällor i hushåll, samt säkerställa en pålitlig elförsörjning.

Dessa satsningar förväntas också ge samhällsnytta genom att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner, stärka landets totalförsvarsförmåga och främja ekonomisk tillväxt genom att möjliggöra utvecklingen av nya teknologier och industrier.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren välkomnar dessa beslut och ser dem som en viktig åtgärd för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

E.ON Energidistribution har under de senaste 10 åren redan investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den senaste regleringsperioden, mellan 2020 och 2023, innebar investeringar på 18 miljarder kronor. Energimarknadsinspektionens beslut för 2024–2027 möjliggör nu ytterligare investeringar på 23 miljarder kronor, vilket utgör bolagets största investeringsprogram hittills.

Elnätsföretagens intäktsramar och modeller för bestäms av Energimarknadsinspektionen för att säkerställa rimliga priser för konsumenter. Avgifterna baseras på kostnaderna för att bygga, underhålla och driva elnäten, inklusive en rimlig avkastning på investerat kapital.