Nu avslutas ett av Hallands största digitala infrastrukturprojekt

Genom samarbetsavtalet med GlobalConnect har Halland tagit klivet från nedflyttningsplats till pallplats i den nationella bredbandsrankingen. Foto: GlobalConnect

Halland har gått från att vara lågt rankat till att hamna på en ledande position i Sverige när det gäller tillgång till bredband. Genom ett samarbete med GlobalConnect är Halland nu i topp när det kommer till bredbandstillgång, och utbyggnaden av fiber har varit särskilt framgångsrik även utanför städerna i länet.

Nyligen presenterades det långvariga samarbetet kring bredbandsutbyggnaden för politikerna i regionstyrelsen.

– Vi jobbade tillsammans med näringslivet för att på kommersiella grunder bygga ut bredbandet i hela Halland. Det har haft effekt för tätorterna, men det har framförallt haft effekt för landsbygden där vi ligger i topp i landet och nu går vi in i nästa skede, säger Helene Andersson, 1:e vice ordförande regionstyrelsen.

– Det känns härligt att äntligen vara i mål efter många år av hårt arbete för att säkra tillgången till fiber både i tätort och på landsbygd. Att bygga ut fibernätverket är ett stort och komplicerat arbete som påverkas av allt från väderförhållande, terräng och möjligheten att sluta markavtal. Att vi nu kommit i mål är ett resultat av ett långsiktigt och nära samarbete mellan region och näringsliv, säger Tomas Avenborg, Regionschef för GlobalConnect.

Hallands unika upphandling och arbetssätt för marknadsdriven bredbandsutbyggnad 2016 har varit en framgång. Genom avtalet med bredbandsleverantören garanterades alla halländska fastighetsägare, som inte fått erbjudande från andra leverantörer, fiberanslutning till en fast kostnad på 19 900 kronor, med erbjudanden skickade senast vid slutet av 2020. Leverantören har investerat över 845 miljoner kronor i Hallands fiberutbyggnad. Region Hallands motprestation var en investering på 104 miljoner kronor i bredbandsinfrastruktur, inklusive områden som inte är ekonomiskt lönsamma men viktiga för att uppnå nationella bredbandsmål.

Cirka 49 000 hushåll har erbjudits en anslutning sedan starten 2016. Det innebär att cirka 112 700 personer i Halland berörts av ett erbjudande om fiberanslutning. 23 300 hushåll har tackat ja, 18 200 installerade, ca 14 400. är aktiverade i nuläget.

  • 5 100 hushåll återstår att ansluta, varav ca 2 000 installerade under 2023.
  • Cirka 2 900 kilometer har grävts
  • 6 500 avtal har med markägare har ingåtts