Gamla Tappströmsbron är riven och kanalen är åter öppen

Tappströmsbron Foto: Trafikverket

Tappströmskanalen, i de västra delarna av Stockholm, är nu åter tillgänglig för sjötrafik. Efter att Gamla Tappströmsbron har blivit riven öppnas nu farleden upp igen och gör det möjligt för båtar att passera genom kanalen.

Under en tid har framkomligheten i kanalen varit begränsad på grund av Trafikverkets arbete med den nya Tappströmsbron. Dessutom har kanalen varit helt stängd för sjötrafik under de senaste månaderna på grund av rivningen av den gamla bron.

I slutet av mars avslutades rivningsarbetet, vilket möjliggjorde trafik i farleden. Den nya Tappströmsbron kan nu öppnas vid behov efter anmälan till brovakten.

På samma sätt kommer även Nockebybron att öppnas som vanligt utan några planerade begränsningar, och även denna bron kan öppnas efter anmälan till brovakten.

Källa: Trafikverket