Trafikverket upprustar järnvägssträckan Almedal–Borås

Ett antal upprustningsåtgärder planeras på sträckan Almedal–Borås. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar upprustning av kontaktlednings- och signalanläggningen på sträckan Almedal–Borås i Västra Götaland. Projektet genomförs för att öka livslängden och minska risken för trafikstörningar.

Trafikverket är i slutfasen av att bestämma åtgärdens omfattning. Det samma gäller det påbörjade arbetet med att skriva förfrågningsunderlag för kommande upphandling av projektör som beräknas gå ut i juni.

Om projektet

Upprustningsarbetet av kontaktledningsanläggningen på sträckan Almedal–Borås görs eftersom livslängden för den befintliga kontaktledningsanläggningen närmar sig sitt slut och är i stort behov av upprustning och ökad kapacitet. 

I samband med kontaktledningsupprustningen undersöks behovet och möjligheten att utvidga ett antal befintliga tunnlar på sträckan. Anledningen för denna utvidgning är att uppnå gällande krav på kontaktledningshöjd över spåret. Idag är dessa tunnlar på gränsen till för trånga för att uppfylla dagens standard.

Projektet pågår från 2023 till 2028.

Källa: Trafikverket