Byggstart för Skandiaporten - en ny era för Göteborgs Hamn

Byggstarten firades med en ceremoni där infrastrukturminister Andreas Carlsson, Göteborg Hamns vd Göran Eriksson, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith, och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius, tillsammans avtäckte en skulptur i mässing. Foto: NCC

På måndagen den 8 april hölls en ceremoni för att markera starten på byggandet av Skandiaporten. Projektet syftar till att stärka kajen i Skandiahamnen i Göteborg för att möjliggöra mottagande av större fartyg.

Sedan början av 2020 har NCC och Göteborgs Hamn samarbetat nära för att utveckla projektet genom dialog och gemensamma beslut. Efter lång väntan på godkännanden från olika myndigheter kunde projektet äntligen påbörjas, vilket firades med en ceremoni. Deltagare inkluderade infrastrukturminister Andreas Carlsson, Göteborgs Hamns vd Göran Eriksson, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius. Under ceremonin avtäcktes även en skulptur i mässing för att markera starten på arbetet.

– Det här är en central infrastruktursatsning som är bra för Göteborg, jättebra för Sverige och kommer att ge positiva effekter i hela Norden. Jag vågar påstå att ett så här stort och mångsidigt projekt kan man bara göra i samverkan där man jobbar tätt tillsammans från tidigt skede och drar nytta av varandras kompetenser. Jag ser fram emot att fortsätta jobba i samverkan med Göteborgs Hamn, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Om projektet

Projektet Skandiaporten innebär betydande logistiska och tekniska utmaningar. Förutom att ombygga kajen och installera nya frontspontar, inkluderar NCC:s uppdrag även omfattande pålningsarbeten, byggande av en ny kranbalk samt installation av nya system för el, vatten och dagvatten. Många av dessa moment är tekniskt krävande, såsom undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Dessutom måste arbetet utföras utan att störa den pågående verksamheten i hamnen, vilket kräver nära samarbete med andra aktörer för att minimera påverkan på transporter, lastning och lossning.