Havsvågor för evighetskemikaliern PFAS mot land

Jana Johansson sköter simulatorn för havsspray ombord på RSS Discovery. Havsvatten pumpades ombord från det omgivande havet och genom havssprayssimulatorn där aerosol från havssprays genererades och samlades in.. Foto: Bo Sha, Department of Enviromental Science, Stockholm University

En ny studie av forskare vid Stockholms universitet visar att PFAS återutsöndras från brytande havsvågor i nivåer som matchar eller överstiger andra källor, vilket skapar en cyklisk transport av dessa långlivade kemikalier mellan land och hav.

– Den rådande uppfattningen är att per- och polyfluoroalkylsubstanser, PFAS, läcker från land ut i haven där de förväntas spädas ut i de djupa oceanerna över årtionden. Men vi har nu visat i flera studier att det finns en bumerangeffekt, där vissa av de giftiga PFAS-ämnena återutsöndras till luften, transporteras över långa avstånd och sedan deponeras tillbaka upp på land, säger Ian Cousins, professor vid Institutionen för miljövetenskap och medförfattare till studien.

b
Royal Research Ship (RSS) Discovery stannade till på Azorerna i Portugal för att hämta förnödenheter under den 29:e Atlantiska meridionalseglingen (AMT29). Kryssningen avgick från Southampton i Storbritannien den 13 oktober 2019 och anlände till Punta Arenas i Chile den 26 november 2019 och täckte en meridional transekt från cirka 50°N till 50°S. Foto: Bo Sha, Department of Enviromental Science, Stockholm University

Bo Sha, postdoktor vid Stockholms universitet, och Jana Johansson, tidigare forskare vid samma institution och nu verksam vid Linköpings universitet, genomförde fältexperiment över Atlanten. Deras resultat visade att PFAS-koncentrationerna i luftpartiklar var över 100 000 gånger högre än i havsvattnet.

– Jana (Johansson) och jag arbetade intensivt under två månader på ett fartyg där vi genomförde flera fältexperiment med vår specialbyggda simulator för havsspray. Även om våra resultat är vetenskapligt betydelsefulla, är de också oroande och har väckt stort intresse bland forskare, tillsynsmyndigheter och allmänheten, säger Bo Sha, huvudförfattare av studien.

PFAS påverkar hälsan i områden längs kuster

PFAS, som kännetecknas av sin extrema beständighet och därför ofta kallas "evighetskemikalier", har kopplats till en rad allvarliga hälsoproblem, inklusive cancer, fertilitetsproblem och nedsatt immunförsvar.

– I Danmark har forskare samlat övertygande bevis som visar att havet utgör den primära källan till PFAS längs deras västkust. Detta är i linje med vad vi förväntade oss, eftersom vår studie förutsäger att kustområdena är mest påverkade, säger Matthew Salter, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och medförfattare till studien.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, FORMAS, projektet INTEGRATE och är en del av programmet Atlantic Meridional Transect som finansieras av UK Natural Environment Research Council.
 

b
Bo Sha och Jana Johansson tar prover på havsvatten. Vid var och en av de 28 provtagningsstationerna togs prover från sju olika djup, från ytan ner till 5 km. Foto: Bo Sha, Department of Enviromental Science, Stockholm University

Källa: Stockholms universitet