Tyskland och Danmark planerar att bygga vätgasledning till 2028

Det är ännu oklart hur lång ledningen kommer att vara, men den kommer att korsa den tysk-danska gränsen på land, nära staden Flensburg, för att troligen sedan förlängas till de industriella klustren i Kiel och Hamburg. Karta: Energinet

Köpenhamn och Berlin har gemensamma planer på att etablera en landbaserad vätgasledning över de två ländernas gräns senast 2028, i syfte att förenkla för Tyskland att importera stora volymer vätgas för industriellt bruk.

Vätgas, en gas som inte släpper ut växthusgaser när den förbränns, används vanligtvis inom industrin. Framför allt förväntas stålproducenter öka sin efterfrågan på gasen.

Samarbete om europeisk vätgasinfrastruktur

Till 2030 beräknas den tyska industrin konsumera över 90 TWh vätgas, en ökning från dagens 60 TWh av så kallad "smutsig" vätgas. Berlin förväntar sig att en stor del av detta ska kunna importeras från Danmark.

Tyskland och Danmark har uttryckt en önskan om att ”samarbeta närmare i framtiden kring utvecklingen av en europeisk vätgasinfrastruktur,” sade Tysklands vice kansler Robert Habeck fredagen den 24 mars, efter sitt besök i Danmark för att träffa den nya regeringen.

Även Norge och Tyskland

I början av 2023 meddelade Norge och Tyskland sina planer på att bygga en vätgasledning mellan de två länderna fram till år 2030. Statligt ägda Equinor siktar på att transportera upp till 10 GW blå vätgas genom rörledningen från Norge och att gemensamt utveckla 3 GW 'vätgasredo' gaseldade kraftverk i Tyskland.

Icke - bindande överenskommelse

- Utöver allmän samordning kring industriell utveckling och energifrågor kom de överens om ”en gemensam arbetsplan för upprampningen av en tysk-dansk vätgasinfrastruktur,” meddelade Habeck.

I en icke-bindande gemensam överenskommelse noterar länderna symmetrin mellan Danmarks mål för vätgasproduktion på över 20 TWh, från målinriktade elektrolyskapaciteter på 4-6 GW, och den tyska efterfrågan.

- Deltagarna åtar sig att stödja realiseringen av en vätgasinterkonnektor mellan Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland,” står det i överenskommelsen som undertecknades på fredagen.

EU-finansiering

De två parterna kom överens om att ansöka om EU-finansiering, som ”Connecting Europe Facility”, och att arbeta tillsammans kring nationell och EU-lagstiftning för vätgas för att undvika att projektet oavsiktligt hindras.

Danmark har välkomnat initiativet från Berlin. ”Ett stort tack till Tyskland när det gäller frågor om energi och klimat,” sade Danmarks energiminister Lars Aagaard vid en gemensam presskonferens.

Hög efterfrågan

Hur mycket vätgas som kommer att levereras genom ledningen är dock inte fastställt.

Habeck uppskattar att efterfrågan kommer att vara hög. ”Från min sida kan jag säga att ju större desto bättre. Ju större kapacitet, desto bättre är det,” sade han, enligt Montel.

Detta blir den andra planerade vätgasledningen, efter planer på att bygga en undervattensledning mellan Norge och Tyskland.

Källa. EURACTIV