Bergensbanen rullar igen efter dramatisk tågolycka

Platsen vid olyckstillfället den 22 mars 2024. Nu rullar tågen igen. Foto: Bane NOR

Bergensbanen, en av Norges mest kända järnvägssträckor, är återigen öppen för trafik mellan Arna och Vaksdal efter att ha varit stängd på grund av en allvarlig olycka. Ett godståg spårade ur vid Arna station den 22 mars, vilket resulterade i omfattande skador på rälsen, kontaktledningssystemet och signalsystemet.

Lyckligtvis rapporterades inga allvarliga personskador, även om lokföraren behandlades för mindre skador.

Återuppbyggnaden av den skadade infrastrukturen blev en påskyndad process under påskhelgen, intensifierad efter att det olycksdrabbade lokomotivet avlägsnades.

Specialister och experter

- Det var ett komplext återuppbyggnadsarbete under begränsade och utmanande förhållanden, förklarar Hans Gunnar Dokken, regionaldirektör för Södra och Västra regionen hos Bane NOR.

Upp emot 30 specialarbetare arbetade dag och natt, med ytterligare 10-15 personer från projektledningen och andra experter. Arbetslaget utförde omfattande reparationer, inklusive läggning av 3 000 meter signalkabel, utbyte av ett stort antal sliprar, uppbyggnad av en ny kontaktledningsanläggning och genomförande av flera skensvetsningar.

Betydande utmaning

Bergensbanen, som sträcker sig från Bergen till Oslo, är känd för sin vackra natur och avancerade byggteknik och spelar en viktig roll i den norska transportinfrastrukturen. Banan stod inför en betydande utmaning när hela godståget behövde avlägsnas för att få en överblick över skadorna och nödvändiga åtgärder.

Räddningsarbetet startade omedelbart efter att utredningsmyndigheterna släppt på olycksplatsen. De omfattande och tidskrävande uppröjningsarbetena pågick i flera dagar, med över 800 ton vagnar och containrar som skulle hanteras. Lokomotivet, som hade hamnat inne i Arnanipa-tunneln, drogs ut till ytan i ett minutiöst och svårt arbete.

Stark vilja

Denna händelse belyser inte bara de tekniska och logistiska utmaningarna med att underhålla och skydda Norges järnvägsinfrastruktur utan också den viktiga roll som Bergensbanen spelar för transport i regionen. Trots den allvarliga olyckan och den efterföljande stängningen, visar den snabba återuppbyggnaden och återöppnandet av sträckan på en stark vilja och kapacitet att överkomma utmaningar i syfte att hålla Norges tågnät aktivt och tillgängligt.

Källa: Norske Tog