Ny satsning ska göra det tryggare att renovera rör i fastigheter

Foto: Mattias Hamren

Nu blir det enklare och tryggare att renovera rör i fastigheter med hjälp av relining. Aarsleff Pipe Technologies introducerar satsningen Bluelight och investerar stort i kompetens och projektstyrning för att fylla behoven på marknaden.

Med de nya satsningarna blir bolaget en helhetslösning för bostadsrättsföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och fastighetsförvaltningsbolag som behöver en fullskalig partner. Från specialistkompetens och projektstyrning till färdig installation och garantiskede.

 

  • Branschen har tyvärr länge präglats av oseriösa och otrygga avtal. Framför allt har projektstyrning och garantiskedet medfört stora utmaningar och stor osäkerhet för många beställare i reliningsprojekt. Med de stora satsningar som vi nu gör vill vi ge branschen en komplett lösning från projektstart till projektslut och efterföljande garantitid. Ett tryggt och pålitligt alternativ, säger Jennica Andersson, arbetschef på Aarsleff Pipe Technologies.

 

LED-tekniken Bluelight minskar tidsåtgången avsevärt jämfört med traditionella metoder för relining i fastigheter, och störningarna för de boende kan hållas nere på en minimal nivå.

 

  • Renoveringsbehovet i landet är fortsatt stort. Med hjälp av dagens reliningstekniker för flexibla foder är det möjligt att på ett mer tidseffektivt sätt förnya ledningar i fastigheter genom att bilda nya rör i de gamla rören. Fastighetsägaren klarar sig från en hel del rivningsarbete, funktionsdugliga inventarier kan behållas och de boende märker knappt av jobbet, säger Jennica Andersson.