Nytt samarbete inleds för säkrare el-infrastruktur till havs

Fotograf/Källa: Björn Alverfeldt/Sjöfartsverket

Svenska kraftnät, SGU och Sjöfartsverket har enats om ett nytt samarbete för att säkerställa framtidens trygga och hållbara marin el-infrastruktur. Detta med tanke på det förändrade säkerhetsläget.

Samarbetet stärker statens marina förmåga, inklusive inspektion av sjökablar och bottenundersökningar för nya förbindelser. Det främjar också kunskapsdelning och utveckling inom området.

– Tillsammans med SGU och Sjöfartsverket kan vi bidra till att öka svenska statens beredskapsförmåga för sin marina infrastruktur och samtidigt bidra till en säker elförsörjning för Sverige och våra grannländer, säger Philip Winberg, projektledare på Svenska kraftnät.

Under 2024 ska SGU utföra geofysiska och geotekniska undersökningar för nya Gotlandsförbindelsen för att bidra med kunskap om de geologiska förutsättningarna på havsbotten, inklusive dess struktur och sammansättning.

– Med hjälp av vårt specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer vi att ta fram den information som behövs både för planering av ny marin infrastruktur i havet och för kontroll och underhåll av redan existerande anläggningar, säger Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef för avdelningen samhällsplanering vid SGU.

Sjöfartsverket tillhandahåller sjömätningskapacitet med Svea utanför kusten och egna fartyg närmare kusten.

– Det här kommer att vara en löpande inspektion under ett antal år och vi är redan igång med förberedelser, säger Björn Gustafsson, gruppchef vid Sjöfartsverkets avdelning för sjögeografi.

Bakgrund:

På grund av det ändrade säkerhetsläget ser Svenska kraftnät ett ökat behov av inspektioner och tillsyn av el-förbindelserna i Östersjön och Västerhavet. Detta kräver ökad marin beredskap och totalförsvarsförmåga. Dessutom har det nya säkerhetsläget påverkat möjligheterna för Svenska kraftnät att få tillstånd för sjömätningar och dela information från dem, vilket påverkar deras förmåga att anlita privata företag för inspektioner och mätningar.