Göteborgs stora trafikhändelser 2024

Under 2024 sker flera stora händelser i Göteborgstrafiken. Foto: Trafik Göteborg

Under 2024 inträffar flera stora händelser i Göteborgstrafiken. Tingstadstunnelns båda rör öppnas och på- och avfarten till och från Götatunneln vid Järntorget stängs.

I Göteborg pågår flera omfattande projekt som påverkar stadens framkomlighet. Under året slutförs några av dessa projekt, vilket leder till lättnader i trafiken. Samtidigt påbörjas nya projekt som trafikanterna måste anpassa sig till.

Tingstadstunneln

Den 6 maj öppnas Tingstadstunnelns båda tunnelrör för trafik efter den renovering som pågått sedan våren 2022. Vid öppnandet kommer det, precis som idag, att finnas ett körfält öppet i varje riktning.

Under några veckor kommer avslutande arbeten att utföras på E6, vilket innebär begränsad framkomlighet norrut mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Från och med den 18 maj förbättras trafikflödet när E6 är färdig och Tingstadstunneln totalt sett öppnar med fyra körfält – två i varje riktning.

Flera anslutningar som varit stängda under renoveringen öppnas igen. Det kommer till exempel att vara möjligt att köra från tunneln till E45 centrum igen. Dock kommer trafiken till och från Lundbyleden fortsatt att gå via Marieholmstunneln.

– När Tingstadstunneln öppnar helt igen kommer fler trafikanter återigen att välja den vägen. För trafiken genom Marieholmstunneln till och från Lundbyleden kommer det att fungera lika bra som idag, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

b
Tingstadstunneln. Bild: Trafikverket

Götatunnelns av- och påfart vid Järntorget

Senare under året förändras trafiksituationen kring Järntorgsmotet. Preliminärt i augusti inleds arbeten med att överdäcka Götatunnelns av- och påfarter, vilket innebär att dessa stängs för trafik. Det kommer då inte vara möjligt att köra till eller från Götatunneln via Järnvågsgatan i Järntorgsmotet. Biltrafiken leds om på olika sätt fram till hösten 2025.

Banarbeten

Förutom detta kommer även banarbeten under påsk, utveckling av Sahlgrenska och byggandet av ny spårväg att påverka framkomligheten för göteborgarna under året. 

Källa: Trafik Göteborg