Ekoenergetyka expanderar på den nordiska marknaden för laddstationer

Ekoenergetyka säljer upp till 140 laddstationer för elbussar till Nobina Foto: Nobina

Ekoenergetyka säljer upp till 140 laddstationer för elbussar till kollektivtrafikoperatören Nobina. Den europeiska tillverkaren av laddare för elfordon expanderar därmed ytterligare på de nordiska marknaderna.

Tillverkaren kommer att installera sina Axon Easy 120kW- och 180kW-laddare på fyra bussdepåer i Stockholm under detta år, och de förväntas vara i drift från januari 2025. Kollektivtrafikoperatören, med den största utsläppsfria bussflottan i Skandinavien och 13 000 anställda i fyra länder, är köpare av dessa laddstationer. Detta kontrakt markerar en betydande expansion för tillverkaren på den nordiska marknaden. 

Operatören, som erbjuder hållbara transporter till 1 miljon människor varje dag, har åtagit sig att förbättra rörligheten i städerna och samtidigt minimera miljöpåverkan. Axon Easy DC-laddstationer kommer att placeras i bussdepåer i Stockholm.

"Vi är nöjda med de första resultaten av vår relation med Ekoenergetyka och vi ser fram emot ett nära samarbete med dem. Våra kunder efterfrågar högkvalitativ, pålitlig grön transport och med Ekoenergetyka har vi hittat en partner som kan hjälpa oss att leverera", säger Lisa Sievert, Electrification på Nobina. "