Train Alliance ingår avtal för järnvägsansluten godsterminal i Hallsberg

Godsterminal planeras i Hallsberg Foto: Trafikverket

Train Alliance tecknar ett avtal med ett europeiskt logistikföretag för att skapa en järnvägsansluten godsterminal i Hallsberg på Rala-området.

Markområdet är 100 000 kvadratmeter stort och säljs för 900 kr/kvadratmeter. Köparen måste lägga en deposition genom ett marksäkringsavtal och har till september 2024 för sina design-, volym- och kapacitetsstudier.

Under denna period ska Train Alliance och kunden konceptualisera en effektiv godsterminal. Train Alliance hoppas kunna erbjuda mer än bara marken genom att leverera en järnvägs- och anläggningslösning.

Anläggningen planeras inkludera en järnvägsanläggning och en logistikbyggnad på ca 30 000 kvadratmeter. Köparen väljer Hallsberg och Rala för dess strategiska läge med koppling till TEN-T nätet och närheten till Hallsbergs stationsområde, vilket möjliggör effektiv hantering av inkommande tåg till och från logistikområdet.

”Hallsberg med sin stora godsbangård är en mycket attraktiv plats för svensk och nordisk godshantering. Med vårt järnvägskunnande och det aktuella markområdet har Train Alliance i sin roll som anläggningspartner goda förutsättningar att skapa en mycket attraktiv och konkurrenskraftig lösning för kunden”, säger Train Alliance VD Joakim Weijmer.