Effektiv membranrening sparar Röda Oasens dricksvatten

Inom projektet REWAISE testar vi nya lösningar för att spara på dricksvattnet. En av dem är att använda dagvatten till toaletter och tvättmaskiner, där vattnet renas med membranteknik. Foto: VASYD

Membranrening av regnvatten i Röda Oasen, i Sege Park i Malmö, är en banbrytande metod som effektivt sparar på värdefulla vattenresurser. Genom avancerad membranfiltrering, med keramiska membran, avlägsnas mikroföroreningar större än 0,1 mikron från dagvattnet, vilket inkluderar mikroplaster, partiklar och bakterier.

Denna teknik, som har genomgått rigorösa tester av forskare från Lunds tekniska högskola, producerar i genomsnitt 300 liter renat dagvatten per timme med en maximal kapacitet på 1 000 liter per timme.

För att säkerställa kvaliteten på det renade vattnet tas regelbundna prover, och digitala varningssignaler aktiveras vid eventuella driftsavvikelser. Dessutom är detta system unikt genom att det är det första i sitt slag som använder keramiska membran för att rena dagvatten till återanvändning i en fastighet.

På ett år beräknas Röda Oasen spara upp till 475 000 liter dricksvatten, vilket motsvarar ungefär 40 procent av fastighetens totala vattenförbrukning. Eftersom vattenanvändningen från toalettspolning och tvätt är svår att exakt uppskatta, kommer mängden förbrukat dagvatten att mätas kontinuerligt dygnet runt för att säkerställa en noggrann och effektiv resurshantering.

b
I kollektivhuset Röda Oasen, i Sege Park i Malmö, så tvättar man och spolar toaletter med renat dagvatten. Bild: VASYD