Västtrafik stänger nio av tio butiker

Västtrafiks butik i Trollhättan stänger Foto: Västtrafik

Västtrafik stänger sin butik i Trollhättan, Borås, Angereds resecentrum, Frölunda resecentrum samt Drottningtorget den 1 mars på grund av lågt besökarantal. Stängningen är ett led i en övergång till digitala kanaler.

– Vi räknar med att spara ungefär 25-30 miljoner kronor per år genom att stänga butikerna. Det är pengar vi i stället kan använda på att utveckla och förbättra kollektivtrafiken, säger försäljningschef Karin Wadmark. 

Denna åtgärd är en del av en bredare strategi, där Västtrafik har successivt stängt nio av tio butiker i Västra Götaland sedan mars 2023. Endast en butik, belägen på Nils Ericson Terminalen i Göteborg, kommer att kvarstå från och med den 1 mars 2024. Denna butik kommer att fungera som ett kundcenter som erbjuder mer än bara biljettärenden, tack vare det höga besökarantalet på platsen.

– Vi möter kundernas alltmer digitala vanor samtidigt som vi tar ansvar för att våra skattemedel används på ett sätt som kommer fler resenärer till nytta, säger försäljningschef Karin Wadmark.

Källa: Västtrafik