Avlopp & Kretsloppspriset 2024 tilldelas Stefan Blomqvist vid Österlen VA

Som pristagare får Stefan ett resestipendium på 25 000 kronor, en toalett genom organisationen Toaletter Utan Gränser, ett exemplar av guldkannan Towa och ett hedersdiplom. Foto: VA-guiden

Stefan Blomqvist belönas för sitt framåtblickande arbete inom vatten och avlopp, där han aktivt främjat cirkulära lösningar. Juryn betonar det nära samarbetet med forskning och olika aktörer inom kommunen.

Stefan hoppas att Österlen VA:s insatser ska inspirera andra att våga experimentera med nya cirkulära lösningar. Priset, Avlopp & Kretsloppspriset, kommer att överlämnas på Vatten Avlopp Kretslopp-konferensen i Sundsvall den 14 mars 2024.

Priset, som delas ut av VA-guiden, belönar personer eller organisationer som betydelsefullt främjat utveckling och nytänkande inom avloppssystem med fokus på miljö och kretsloppsanpassning i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet.

Stefan, avdelningschef för Teknik & projekt vid Österlen VA, får priset för sitt banbrytande arbete med cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Genom avancerad rening möjliggörs återanvändning av avloppsvatten för bevattning eller infiltration i marken för att påfylla grundvatten. Juryn, ledd av Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, prisar Stefans engagemang, samarbetsvilja och förankring.

Juryn lyfter fram att Stefan verkat för att testa ny teknik i snart tio år i nära samarbete med forskningen och att han utforskar gränserna i dagens regelverk som inte är anpassat för cirkulära lösningar.

"[…] Stefan Blomqvist får priset för sitt framsynta arbete med att höggradigt rena avloppsvatten för att kunna återvinna det på flera olika sätt. Drivkraften har varit den stora vattenbrist som råder i regionen. Stefan har byggt intresse hos resten av kommunen för att bevattna sina ytor inom staden med renat avloppsvatten liksom ett stort intresse hos lantbruk och andra verksamheter. Cirkeln sluts och avloppsvattnet förädlas från ett avfall till att bli en värdefull resurs!"

Juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, lovordar Stefans engagemang och förmåga till samarbete och förankring.

– Stefan Blomqvist är en pionjär som värdesätter vattnet som den oersättliga resurs det är. Cirkulärt vattenflöde förutsätter att såväl teknik, som organisation och regler utvecklas och anpassas. Österlen VA medverkar i många projekt, som också bidrar till att sprida den kunskap som Stefan och Österlen VA byggt upp.