Revolutionerande broinstallation över gränsfloden Oder

Ny innovativ bro över floden Oder vid gränsen mellan Tyskland och Polen. Foto: Mammoet Marketing & Communications

På gränsen mellan Tyskland och Polen i Küstrin har den historiska Oderbron, en mer än 100 år gammal symbol för Europas enande, ersatts med en banbrytande nätverksbågsbro med kolfiberhängare. Den nya bron, som väger 2,100 ton och sträcker sig 180 meter, är utformad för att öka kapaciteten på linjen och möjliggöra hastigheter upp till 120 km/h, vilket kortar ner restiderna.

Specialistföretaget Mammoet, känt för sina storskaliga broprojekt, anlitades för att installera bron med minimal störning.

Här förenas Västeuropa symboliskt med Östeuropa. Foto: Mammoet

Utmaningen låg i att transportera den kompletta strukturen över Oderfloden till dess slutliga plats, en uppgift som komplicerades av flodens låga och varierande vattennivåer. Ett pontonanvändande var därmed inte möjligt, och en stor kran kunde inte hantera bron på grund av dess vikt och längd.

Innovativ lösning

Mammoets ingenjörer utvecklade en innovativ lösning som inte krävde varken kran eller ponton. Bron lyftes först 2 meter upp och placerades på självdrivna modultransportörer (SPMTs), för att sedan förflyttas till flodkanten och positioneras över temporära stöd. Med hjälp av specialdesignade lanseringsplattor och strängjackor drogs bron horisontellt tills den nådde nästa temporära stöd, en process som upprepades tills bron nådde flodens andra sida.

Solnedgång vid tysk-polska gränsfloden Oder. Foto: Mammoet

Projektet krävde omkring 45 lastbilslass med specialutrustning, inklusive 96 axellinjer av SPMTs, 26 lanseringsplattor, 10 klätterdomkrafter och 2 strängjackor. En av de största utmaningarna var risken för deformation under lanseringsprocessen, vilket löstes med temporära stöd utrustade med hydraulcylindrar och modifierade lanseringsplattor som kunde svänga 360 grader.

Lösningen kan nu anpassas till andra broprojekt

Mammoets metod, som involverade skräddarsydd skjututrustning och retrofittade lanseringsplattor, representerar en ny framgångsrik metod för broinstallationer. Denna smarta lösning kan nu anpassas till andra broprojekt där användning av kran eller ponton inte är möjlig eller ineffektiv, vilket markerar en milstolpe för infrastrukturprojekt och deras genomförande i växande städer och ekonomier.

Källa: Mammoet Marketing & Communications